digitale nieuwsbrief abonnement Studio Contekst

Met een (digitale) nieuwsbrief houd je je klanten en prospects en andere doelgroepen op de hoogte van de ontwikkelingen in je bedrijf en je vakgebied. Maar er is meer… met interessante, prikkelende informatie haal je de lezers naar je website of zorg je ervoor dat ze de telefoon pakken en je gaan bellen. En dat maakt een nieuwsbrief tot een interessant marketinginstrument.

Analoog of digitaal?

De nieuwsbrief als onderdeel van je content marketing strategie, moet je die nou digitaal of op papier versturen? Tja, dat ligt er aan. Heb je weinig budget en wil je toch een groot bereik, dan kom je verder met een digitale nieuwsbrief. Met een goed contactpersonenbestand en een goede nieuwsbrief, is een ‘open rate’ van meer dan 60% haalbaar. Dat wil zeggen dat ruim de helft van de beoogde ontvangers ook daadwerkelijk de mail opent waarmee de nieuwsbrief is verzonden. De analoge versie heeft intussen een hogere attentiewaarde, omdat het minder voorkomt. De kosten per contactmoment liggen ook aanzienlijk hoger vanwege de print- en verzendkosten.

Planmatige aanpak

Een nieuwsbrief is geen communicatiedoel of marketingdoelstelling. Het is een middel om een of meer doelen te bereiken, zoals klantenbinding, naamsbekendheid of omzetgroei. Een nieuwsbrief werkt dan ook het best als het gecombineerd en afgestemd wordt met andere middelen. Een nieuwsbrief waarin een beurspresentatie wordt aangekondigd of een tweetrapsmailing met eerst een digitale nieuwsbrief waarna geïnteresseerden een persoonlijke (papieren) mailing krijgen. Studio Contekst zet je nieuwsbrief in breder perspectief en adviseert je over de mogelijkheden.

Nieuwsbriefabonnement

Studio Contekst biedt haar klanten de mogelijkheid van een nieuwsbriefabonnement. Hierin zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • eenmalig intakegesprek met strategie en plan van aanpak
  • eenmalig ontwerp van een sjabloon
  • aanmaak van een verzendlijst (<1.000) en update per nieuwsbrief
  • opmaak van de nieuwsbrief op basis van aangeleverde informatie en afbeeldingen
  • 1 correctieronde
  • aanmaak van sociaal media profiel + verzending link
  • verzending en rapportage

Tarieven en abonnementsvormen

Frequentie & omvang

eenmalig

kwartaal (3x)
maandbedrag

tweemaandelijks (5x)
maandbedrag

maandelijks (10x)
maandbedrag

Small

195,00

37,00

€ >57,00

105,00

Medium

240,00

45,00

70,00

130,00

Large

270,00

52,00

82,00

155,00

Small: Nieuwsbrief met 1 hoofditem en 2 secundaire items

Medium: Nieuwsbrief met 1 hoofditem, 1 groot item en 2 secundaire items

Large: Nieuwsbrief met 1 hoofditem, 2 grote items en 2 secundaire items

Alle tarieven zijn per maand, m.u.v. de eenmalige uitgave. Tarieven worden tweemaandelijks gefactureerd.

Abonnementen worden voor minimaal een jaar aangegaan en zijn daarna per maand opzegbaar.

Indien een abonnement eerder wordt beëindigd, wordt additioneel € 90,00 in rekening gebracht voor de aanloop- en aanmaakkosten.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *